Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH SỐ 1071/UBND-KT NGÀY 116/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI NĂM 2024
Ngày đăng 18/06/2024 | 16:05  | Lượt xem: 18

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành công văn tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024

kế hoạch số 1071/UBND-KT ngày 116/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024.

xem chi tiết tại đây