VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP NGÀY 10/5/2024 CỦA CHÍNH PHỦ
Ngày đăng 04/07/2024 | 08:52  | Lượt xem: 69

Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 28/6/2024 của UBND Hai Bà Trưng về Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ.

Xem chi tiết tại đây