VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG BAN HÀNH CÔNG VĂN VỀ TUYÊN TRUYỀN VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ (VNEID)
Ngày đăng 04/07/2024 | 08:56  | Lượt xem: 63

Công văn số 1216/UBND -TP ngày 02/7/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về tuyên truyền video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID).

xem chi tiết tại đây