VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG CÔNG DÂN SỐ (IHANOI) PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 CỦA TP HÀ NỘI
Ngày đăng 09/07/2024 | 15:40  | Lượt xem: 46

Quận Hai Bà Trưng tuyên truyền nền tảng công dân số (IHANOI) phục vụ chuyển đổi số và đề án 06 của Thành Phố Hà Nội.

xem chi tiết tại đây