THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND PHƯỜNG QUỲNH LÔI THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC SỬ DỤNG ĐIỆN, PCCC& CNCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
Ngày đăng 18/06/2024 | 15:33  | Lượt xem: 126

Thông báo số 83/TB-UBND ngày 18/6/2024 của UBND phường Quỳnh Lôi về tổ chức hội nghị tập huấn công tác sử dụng điện, PCCC& CNCH trên địa bàn phường năm 2024

Thông báo số 83/TB-UBND ngày 18/6/2024 của UBND phường Quỳnh Lôi về tổ chức hội nghị tập huấn công tác sử dụng điện, PCCC& CNCH trên địa bàn phường.

xem chi tiết tại đây