CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

UBND PHƯỜNG QUỲNH LÔI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO TTĐT, TTCC, VSMT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
Ngày đăng 04/07/2024 | 09:01  | Lượt xem: 50

Quyết định số 85/UBND ngày 03/7/2024 của UBND phường Quỳnh Lôi về  việc thành lập Tổ tuyên truyền đảm bảo TTĐT, TTCC, VSMT trên địa bàn phường.

Xem chi tiết tại đây