CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

UBND PHƯỜNG QUỲNH LÔI BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ, KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
Ngày đăng 04/07/2024 | 09:16  | Lượt xem: 54

Kế hoạch số 126/KH- UBND ngày 01/7/2024 của UBND phường Quỳnh Lôi về  việc Khắc phục các tồn tại, hạn chế và các giải pháp, nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn trên địa bàn phường.

xem chi tiết tại đây