CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP NGÀY 10/5/2024 CỦA CHÍNH PHỦ
Ngày đăng 04/07/2024 | 08:52  | Lượt xem: 68

Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 28/6/2024 của UBND Hai Bà Trưng về Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ.

Xem chi tiết tại đây