CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG BAN HÀNH CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2024
Ngày đăng 21/06/2024 | 08:07  | Lượt xem: 60

Công văn số 1135/UBND-TN&MT ngày 20/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2024.

Xem chi tiết tại đây