CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3199/QĐ-UBND NGÀY 21/6/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 28/06/2024 | 08:04  | Lượt xem: 35

Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội Về việc ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây

UBND Thành phố Hà Nội