CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KẾ HOẠCH SỐ 180/KH-UBND NGÀY 20/6/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG.
Ngày đăng 24/06/2024 | 16:33  | Lượt xem: 100

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 20/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

xem chi tiết tại đây