CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND PHƯỜNG QUỲNH LÔI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO TTĐT, TTCC, VSMT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
Ngày đăng 04/07/2024 | 09:01  | Lượt xem: 49

Quyết định số 85/UBND ngày 03/7/2024 của UBND phường Quỳnh Lôi về  việc thành lập Tổ tuyên truyền đảm bảo TTĐT, TTCC, VSMT trên địa bàn phường.

Xem chi tiết tại đây