CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND PHƯỜNG QUỲNH LÔI BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2024
Ngày đăng 04/07/2024 | 09:11  | Lượt xem: 42

Kế hoạch số 125/KH- UBND ngày 28/6/2024 của UBND phường Quỳnh Lôi về  việc Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn phường năm 2024.

Xem chi tiết tại đây