AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

CÔNG VĂN SỐ 1997/ UBND-KSTTHC NGÀY 21/6/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHỐI HỢP TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NỘI DUNG – CMS (LOA PHƯỜNG) TRÊN VNEID
Ngày đăng 28/06/2024 | 08:18  | Lượt xem: 61

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn về việc phối hợp triển khai phần mềm quản trị nội dung – CMS (loa phường) trên VNEID.

Xem chi tiết tại đây