THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông tin đường dây nóng
Ngày đăng 19/09/2022 | 10:23  | Lượt xem: 3322

- UBND phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội: + Địa chỉ liên hệ: Số 197 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, + Số điện thoại: 0243.8634655 + Ông Đỗ Quốc Hùng - CT UBND phường: 098.998.0268

               

     

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG QUỲNH LÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

UBND phường Quỳnh Lôi mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành chính chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính  hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính …

2. Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều kiện quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

3. Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

4. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp TP Hà Nội:

+ Địa chỉ liên hệ: 12 phố Lê Lai, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà nội.

+ Số điện thoại: 0243.934.6034

+ Địa chỉ hòm thư điện tử: kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn

- Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội:

+ Địa chỉ liên hệ: 33 Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội.

+ Số điện thoại: 096.659.1786

+ Địa chỉ hòm thư điện tử:

- UBND phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội:

+ Địa chỉ liên hệ: Số 197 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng,

+ Số điện thoại: 0243.8634655

+ Ông Đỗ Quốc Hùng - CT UBND phường: 098.998.0268

+ Ông Nguyễn Quang Anh - Phó CT UBND phường: 0912358404

+ Bà Doãn Thị Thu Hương - Công chức Tư pháp: 096.954.5050

+ Địa chỉ hòm thư điện tử: pql_haibatrung@hanoi.gov.vn

* Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.